Beszámoló a IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpóziumról

Beszámoló a IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpóziumról

A kissé hosszúra nyúló télben, mi szervezők már nagyon vártuk tavaszi szakmai rendezvényünket, a IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpóziumot 2013. március 28-án. Kicsit izgultunk, hogy az időjárás megtréfál-e bennünket, és e tavaszi esemény, a téli útviszonyok miatt válik emlékezetessé. Szerencsére az égiek is mellénk álltak, és a jelentkezők nagy számban el is jöttek a Szimpóziumra. Néhányan ugyan előre jelezték, hogy az időjárás miatt nem merik bevállalni a hosszú utat Budapestre, az Óbudai Egyetem Népszínház utcai kampuszába, amely már hagyományosan helyet biztosít a Szimpóziumnak. A szervezés során sok program közül válogattuk ki azokat, amelyek helyet kaptak a szakmai napon.

A Szimpóziumot a Cloos képviselet részéről Makk Piroska ügyvezető tulajdonos, az Óbudai Egyetem Bánki Kara részéről pedig Dr. Gáti József kancellár nyitotta meg. Makk Piroska bejelentette, hogy 2013. májusának végén, a Cloos is kiállítóként vesz részt a Mach-Tech-en, majd szeptember második felében ismét szakmai utat szervezünk a négyévenként megrendezésre kerülő, Európa legnagyobb hegesztési kiállítására, az esseni Schweissen und Schneiden szakvásárra. A Szimpóziumon, a házigazda jogán Dr. Gáti József kancellár úr elnökölt.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium1
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium2

Az első blokk előadását Pálinkás László, a Cloos képviselet munkatársa tartotta „A MIG/MAG hegesztőgépek dinamikus viselkedése” címmel. Előadásában rámutatott, hogy a hegesztőgépek a transzformált, egyenirányított áram simítására fojtótekercset tartalmaznak, hogy a hegesztőáram időben közel állandó legyen, kiküszöbölve ezzel a transzformált hálózati áram hullámosságát. Az egyenáramú szekunder, azaz hegesztő áramkörben lévő fojtótekercs határozza meg a hegesztőgép dinamikus viselkedését. Ez a dinamikus viselkedés határozza meg, hogy a hegesztőgép hegesztés közben, a körülmények megváltozása esetén, hogyan reagál a hegesztőáram változásaira. A hegesztőgépek működésének, sajátos viselkedésének megértéséhez szükséges az elektromágneses fogalmak tisztázása is, amelyre emiatt tért ki az előadó. Ma a korszerű, tranzisztoros hegesztő áramforrásoknak már nem csak az alapvető tulajdonságait, hanem a dinamikus viselkedését sem az elektromos, hanem az elektronikus alkatrészek határozzák meg. A beállításokban megtalálhatjuk a hegesztő áramkör hossza miatti kompenzáció mellett, a dinamikus tulajdonságok változtatását szolgáló induktivitás, és/vagy időállandó értékének, az adott hegesztési körülményekhez igazításának lehetőségét is.

Ezután három TDK-dolgozatból készített előadás következett az Egyetem hallgatói részéről. Dunavölgyi Dávid és Mészáros Levente, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar II. évfolyamos hallgatói „Az alkalmazható minimális lemezvastagság megállapítása vizsgálati úton, a Cloos MIG/MAG eljárásaival” című előadásában, a vékony lemezek hegeszthetőségével foglalkozott. A kutatás célja a különféle Cloos eljárásokkal hegesztett vékony lemezek varratainak az összehasonlítása volt. A hegesztéseket a Bánki Karon található Cloos hegesztőrobottal végezték el. A hegesztő robotberendezést és a robotprogramozásban való segítséget a Cloos képviselet – Crown International Kft. biztosította. A hegesztett próbadarabokat először szemrevételezéssel értékelték, majd a próbatesteken szilárdsági vizsgálatokat végeztek. A vizsgálatok eredményeiből vonták le a következtetéseiket a különféle Cloos eljárásváltozatokkal elkészített varrat minőségére vonatkozóan. A kutatással  hosszabb távú célokat is megfogalmaztak: az 1,5 mm vastagságú lemez vizsgálataiból szeretnének egy vékonylemez-eljárási ajánlást létrehozni a robotos hegesztéshez.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium3
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium4

Szilágyi Gábor az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar II. évfolyamos hallgatója „Az összeállítási pontatlanság (hézagméret változás) hatása a varratméretre, illetve hegesztési paraméterek korrekciójára PA és PB sarokvarratok esetén” című előadásában elmondta, hogy a vizsgálatuk célja, az összeállítási hibák hatásainak kimutatása, valamint a meghegesztett PA vályúhelyzetű, és PB álló sarokvarratok összehasonlítása volt. A hegesztett munkadarabokból mintákat vágtak ki, és csiszolatokat készítettek. A csiszolatokon lehetővé válik a beolvadási mélység megállapítása, láthatóvá a varrat és hőhatásövezete, amit keménységméréssel meg is vizsgáltak. A varratokat állandó áramú, normál MIG/MAG eljárással hegesztették, és egy varratot Speed Weld elnevezésű, impulzusos eljárásváltozattal is készítettek. A hegesztések során a paramétereken nem változtattak, a hézagméret függvényében figyelték a teljesítmény- és áramfelvételt. A továbbiakban, a dolgozat bővítésére ad majd lehetőséget további Cloos hegesztési eljárásváltozatok használata, vagy azonos hézagméret mellett változó paraméterek alkalmazása, és ezek összehasonlítása.

Orbán Ede Gyula és Tamási Szilveszter, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar III. évfolyamos hallgatói „Cloos robottal történő MAG-hegesztés eljárásváltozatainak állapotfelügyelet tervezése” című előadásának fő témája, a CLOOS hegesztőrobot különböző aktív védőgázos fogyóelektródás ívhegesztés eljárásváltozataival készített hernyóvarratain, a változtatott paraméterek függvényében mért adatok kiértékelése és összehasonlítása volt. A hegesztések során, az eljárásváltozatokon belül egyetlen paramétert, az ívhosszt változtatták. A hegesztés során keletkező hőhatásokat hőkamerával készített vizuális képanyaggal látták el, illetve a próbatesteken Vickers-mikrokeménységet mértek. Munkájuk során a hőkép és a keménységeloszlás korrelációját vizsgálták.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium5
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium6

A rövid kávészünetben üdvözölhették egymást, és válthattak néhány szót azok, akik ezt a fórumot is kihasználták egy személyes, szakmai beszélgetésre.

A második előadás blokkot Dr. Kovács-Coskun Tünde, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar docense kezdte „Robbantásos plattírozó hegesztés” című előadásával. A robbantásos plattírozás nem a megszokott hegesztési technológiák közé tartozó hegesztő technológia. Az eljárással különböző anyagú fémlemez felületeket lehet egymáshoz kötni, melynek eredményeként rétegelt lemezt kapunk, eltérő anyagminőségekből. Létrehozhatók olyan anyagpárosítások is, amelyek más hegesztési technológiákkal nem valósíthatók meg.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium7
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium8

Majd ezután Kristóf Csaba, a GTE Hegesztési Szakosztály vezetőségi tagja „Ívhegesztő berendezések létesítésének biztonsági szempontjai” című előadását hallhattuk. A szabványos követelményeknek megfelelő, ezért biztonságosnak tekintett elemekből (áramforrás, huzaltoló, kábel, kábelcsatlakozó, stb.) létesített hegesztő áramkör (vagy adott esetben berendezés) biztonságos, egészséget nem veszélyeztető kialakításáért a létesítő a felelős. Azok a követelmények, amelyeket az eszközöknek ki kell elégíteni (LVD, EMC, adott esetben MD irányelvek), természetesen a kialakított hegesztőáramkörre is vonatkoznak. Az előadás fontos ismereteket nyújtott a hálózati csatlakozás, tápkábel, hibavédelem megválasztásának, valamint a hegesztőáramkör kialakításának helyes gyakorlatához.

A blokk harmadik előadója Gyura László, a Linde Gáz Magyarország Ztr. hegesztés és szolgáltatás menedzsere volt „A melegegyengetés alapjai” című előadásával. A hegesztett szerkezetek deformációinak meleggel (lánggal) történő egyengetése számos üzemben ma is gyakran alkalmazott technológia. Ennek ellenére viszonylag kevés olyan hazai szakirodalommal, oktatási alapanyaggal találkozhatunk, amely a technológia elsajátítását segítené. Jellemzően egy-egy üzemben csak néhány olyan szakember van, akik hosszú évek tapasztalatait felhasználva képesek egy-egy feladat végrehajtására, és akik esetleges munkából történő kiesésükkel nagyon nehezen pótolhatók. Napjainkban a technológia – a hamarosan alkalmazásba kerülő MSZ EN 1090 (Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése) szabványsorozat előírásai szempontjából is – előtérbe kerül, hiszen a szabvány szerint gyártóknak bizonyos esetekben a melegegyengetés munkafolyamatára eljárási utasítást kell készíteniük. Az előadás a technológia alapjait, az elméleti és gyakorlati oktatásának lehetséges formáit mutatta be, mellyel segítséget kívánt nyújtani az említett eljárási utasítás elkészítéséhez szükséges információk megszerzéséhez is.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium9
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium10

Az előadás blokk végén Halász Gábor, a Messer Hungarogáz Kft. hegesztés-vágás szaktanácsadója „Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései”-ről tartotta meg előadását. Ismertette a palackos gázokra vonatkozó általános szabályokat, az acetilén, oxigén, szén-dioxid, éghető és semleges gázok tulajdonságait, veszélyforrásait és palackjainak biztonságos kezelésének kérdéseit. Kitért a mélyhűtött, cseppfolyósított gázok speciális veszélyforrásaira és biztonságtechnikájára. Esettanulmányokat, balesetek tanulságait mutatta be. Felhívta a figyelmet a védőgázas hegesztések veszélyeire, valamint a termikus vágások veszélyeire is továbbá, hogy milyen intézkedések szükségesek nem üzemszerű gázkiáramlás esetén.

Mivel egész napos rendezvénnyel vettük igénybe a Szimpózium résztvevőinek idejét, finom, kiadós ebéden láttunk vendégül mindenkit.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium11
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium12

Ebéd után Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi-díjas, aranydiplomás  mérnök, nemzetközi hegesztőmérnök (IWE) tartotta meg előadását „A hegesztéstechnológia bevezetésének kezdetei és fejlődése a hazai acélszerkezet építésben” címmel. Amikor Domanovszky Sándor 57 esztendővel ezelőtt a MÁVAG Hídgyáregységében szakmai pályafutását megkezdte, ott még a szögecselt szerkezetek világában éltek. Noha a bevont-elektródás kézi ívhegesztést már 1930 óta alkalmazták, fontosabb szerepet csak az 50-es évek második felében kapott. Ebben az időszakban vezették ott be a fedett ívű, majd a védőgázos eljárásokat. E feladatokkal, sőt rövidesen az egész gyár „felelős hegesztőmérnöki” teendőinek ellátásával – egy fél évszázadra – őt bízták meg. Már ez irányú tevékenységének kezdetén ráébredt, hogy a megfelelő minőségű kötés létrehozásához az alapanyagból kell kiindulni, továbbá, hogy ennek létrehozásánál bonyolultabb feladat a nagyobb méretű szerkezetek alak- és méret-helyességének biztosítása. Így rendkívül érdekfeszítő előadásában, a tőle megszokott alapossággal és szenvedélyességgel, a hegesztés-technológiának erre a részére fókuszálva – itthon és négy földrész számos országában szerzett – széleskörű tapasztalataiból osztott meg egy keveset a hallgatósággal.

A Szimpózium időpontjához alig két hétre ünnepelte Dr. Domanovszky Sándor, a magyar hegesztő szakma kiemelkedő egyénisége, számos díj kitüntetettje a 80. születésnapját.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium13
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium14

Ebből az alkalomból a Szimpózium közössége is köszöntötte az ünnepeltet. Előbb Dr. Gáti József méltatta Dr. Domanovszky Sándor páratlanul tartalmas szakmai életútját, majd Dr. Dulin László hegesztőmérnök orgonán adta elő César Franck: Prélude című művét, ezzel köszöntve a szaktársat.

Ezt követően Kautzky Armand színművész mondta el Arany János: A gyermek és szivárvány című versét. Majd ismét Dr. Dulin László orgonajátéka következett, Johann Sebastian Bach: C-dúr toccata, adagio és fúga művének Adagio tétele. A műszaki emberek közt is kiemelkedő egyéniség előtti tisztelgésként stílszerűen Ady Endre: A tűz csiholója című versét adta elő Kautzky Armand.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium15
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium16
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium17

Az Óbudai Egyetem nevében Dr. Gáti József kancellár adta át Dr. Domanovszky Sándornak a Szimpózium Emléklapját, a nemzetközi és a hazai hegesztési kultúra fejlesztése; a hazai hegesztett szerkezetek gyártása terén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége; szakirodalmi munkássága; az ifjúság nevelése terén végzett tevékenysége elismeréséül.

A Crown International Kft. nevében Makk Piroska adott át egy Dr. Domanovszky Sándorról festett portrét.

A portrét korunk meghatározó, neves festőművésze és tanára, Rádóczy Gyarmathy Gábor festette, akinek műveiből készült könyvet is átadtunk az ünnepeltnek.

És ha már születésnapról volt szó, egy dunaújvárosi-hidat megformázó tortával is kedveskedtünk a magyarországi hidak legjelentősebb hegesztő szakemberének.

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium17
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium18
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium19
IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium16

Szimpóziumunkon a színvonalas előadások mellett lehetőséget biztosítottunk szakmai konzultációkra, kötetlen beszélgetésekre is. A Szimpózium végén, a már megszokott értékes ajándékokat sorsoltunk ki a résztvevők között, melyeket cégünk és partner vállalataink ajánlották fel.

Reméljük, hogy ismét tartalmas szakmai rendezvényt bonyolítottunk le. Köszönjük a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a Szimpóziumot!

IV. CLOOS-OE Bánki Kar Szimpózium19

FELIRATKOZÁS

Az iparági és céges hírekről, ajánlatokról...

ELÉRHETŐSÉGEK

2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari krt. 6., G épület

Telefon: +36 28 200 280
Szerviz hotline: +36 20 365 2447

E-mail: info@cloos.hu
Részletes elérhetőségek: Kapcsolat

GINOP banner
GINOP banner

Pin It on Pinterest

Share This