Beszámoló a X. CLOOS - ÓE Bánki Kar Szimpóziumról

X., jubileumi CLOOS – ÓE Bánki Kar Szimpózium

Kiemelkedően sok érdeklődő az évfordulók szimpóziumán

10 évvel ezelőtt tettük le a hegesztéstechnikai szimpózium-sorozatunk alapjait, melyet idén, a 10. jubileumi alkalommal minden korábbi évnél magasabb érdeklődő létszámmal bonyolítottunk le.

A rendezvényt, mint minden megelőző évben, Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese és a Magyar Hegesztési Egyesület elnöke nyitotta meg és nagy örömünkre idén is vállalta a levezető elnöki szerepet.

Nyitóbeszédében idézte az intézmény Hírlevelében 2009-ben megjelent híradást, miszerint

„2009. április 29-én Dr. Rudas Imre, a 130 éves jubileumát ünneplő Budapesti Műszaki Főiskola rektora és Makk Piroska, a Crown International Kft. – 1997 óta a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH kizárólagos magyarországi képviselet – ügyvezetője kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködési megállapodást kötött.”

Megnyitó
kötetlen beszélgetés
a közönség

Az idei szimpóziumon több évfordulót is ünnepeltünk, nem csak szakmai, de személyes jellegűt is, mégpedig Dr. Gáti József 65. születésnapját, melyről a Crown International Kft. képviseletében Makk Piroska ajándékkal és tortával is megemlékezett.

Az ünnepelt kiemelkedő, elismert tagja a hazai hegesztési szakmai közösségnek, jelentős szerepet vállalt az Óbudai Egyetem és a Crown International Kft. együttműködésének kialakításában, a szimpóziumsorozat létrejöttében.

egyik előadásunk
Díszoklevél Dr. Gáti Józsefnek

Makk Piroska tulajdonos-ügyvezető üdvözölte a jelenlévőket és kiemelte, hogy a Carl Cloos Schweisstechnik ezévben ünnepli megalapításának 100. évfordulóját, melynek keretében nagyszabású ünnepségsorozatot tart haigeri székhelyén ügyfelei és képviseletei számára.

Jan Pitzer, CLOOS GmbH: QINEO NexT bemutatása

A megnyitó után Dr. Gáti József bemutatta a résztvevőknek a sokak által már korábbi szimpóziumokról is ismert Jan Pitzer urat, a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH alkalmazástechnikai mérnökét, aki a „NexT: new excellent Technology in welding, automatization and digitalization” című előadásával nyitotta meg a szimpózium szakmai előadásainak sorát.

Előadásában bemutatta a Qineo NexT, a “New Excellent Technology” elemeit: a moduláris felépítésű, inverteres áramforrást, a QINEO NexT kezelőpanelek alkalmazását, a diagnosztikai lehetőségeket, a hegesztési eljárásváltozatokat, valamint a platformalapú üzemelést.

100 éves a CLOOS
CLOOS NexT prezentáció

Halász Gábor, Messer Hungarogáz: Varratminőséget befolyásoló hibaforrások…

A következő előadást Halász Gábortól, a Messer Hungarogáz Kft. nemzetközi hegesztőmérnökétől hallhatták a résztvevők a „Varratminőséget befolyásoló hibaforrások a gázforrástól a hegesztő munkadarabig” címmel.

Előadásában arra kereste a választ, hogy hogy mi az oka annak, hogy védőgázos ívhegesztéseknél, ha porozitások vannak a varratban, gyakran hangzik el a vád a hegesztők részéről, hogy: „rossz a gáz”.

Megtudhattuk, hogy a védőgáz-forrás is tartalmazhat szennyeződéseket, de ezek a szennye ződések többnyire a gázforrástól a hegesztendő munkadarabokig tartó szakaszon jutnak be a rendszerbe és rontják a védőgáz minőségét, illetve károsítják a hegesztett varratot.

A potenciális szennyezőforrásokat és a szennyezések elkerülése érdekében alkalmazott intézkedéseket foglalta össze az előadás példákkal is szemléltetve.

Halász Gábor előadása (Messer)
Varratminőséget befolyásoló hibaforrások a gázforrástól a hegesztő munkadarabig

140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában

Dr. Gáti József általános rektorhelyettes „140 év a gazdaság és a tudomány szolgálatában” című prezentációjában az egyetem fejlődési folyamatának főbb állomásait mutatta be az érdeklődőknek.

Hangsúlyozta, hogy az intézmény mindig élen járt a hegesztőszakemberek képzése terén.

1907-1913 között a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola és a Technológiai Iparmúzeum által szervezett 46 „Autogénhegesztő” tanfolyamán 749 fő végzett, melyben jelentős szerepet vállalt Petrik Lajos, az iskola kémiai technológia tanára.

Óbudai Egyetem 140 év

Az intézmény 140 éves történetét áttekintve végezetül utalt a 2009. november 23-án törvénybe iktatott XXI. századi Óbudai Egyetemre, mely az 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított középkori Óbudai Egyetem szellemiségét kívánja életben tartani, a tradíciók ápolásával, a haladás és a fejlődés együttes biztosításával.

Biró Tamás, TLC Kft.: Robothegesztés a darugyártásban

A rövid kávészünet után Biró Tamás, a TLC Kft. nemzetközi hegesztőmérnöke a „Robothegesztés a darugyártásban” című előadásában kifejtette, hogy az emelőgépek, mobil daruk gyártásában is egyre elterjedtebb a hegesztés gépesítése, robotosítása.

Megtudhattuk, hogy napjainkban a megrendelők dinamikusan növekvő mennyiségi igényeit a minőségi szint folyamatos magas szinten tartása mellett a hegesztő robotok alkalmazásával lehet biztosítani.

Hangsúlyozta, hogy a hegesztett terméket tervező konstruktőröknek is szem előtt kell tartaniuk, hogy hegesztési szempontból „robotbarát” legyen a megtervezett termék.

Robothegesztés a darugyártásban

Két előadás a füstelszívás kapcsán

A következőkben a Kemper cég képviselője „Past, present and future” címmel tartott prezentációt a vállalat tevékenységéről, majd Majoros Zsolt, a KL-System Kft. kereskedelmi vezetője ismertette a „Hegesztés és egészség” összefüggéseit az érdeklődők számára.

Előadásában szemléletesen mutatta be a hegesztési füstből származó emissziónak az emberi szervezetre gyakorolt egészségkárosító hatásait, utalva a füstöt alkotó 0,1 µm és 1,0 µm közé eső részecskék által okozott problémákra.

Bemutatta azon légtechnikai, légkezelési megoldásokat, melyek az eltérő munkakörülményekhez igazodva, a hegesztési füst befogásán és szűrésén alapulnak.

Szemléltette a költséghatékony KEMPER KemJet, valamint a KEMPER CleanAirTower csarnoklégtisztító rendszert, valamint a KEMPER AirWatch levegőfelügyelet működését követően a cég által javasolt egyéni légzésvédelmi megoldásokat.

KEMPER-prezentáció
Majoros Zsolt, KL-System Kft.

Dr. Kővágó Csaba előadása az ívhegesztés során felszabaduló füst fémtartalmának sorsáról a szervezetben

A délelőtti program záró előadásában Dr. Kővágó Csaba, az Állatorvostudományi Egyetem Gyógyszertani és Méregtani Tanszékének tudományos munkatársa, a MAHEG Hegesztés Munkavédelme Bizottsági tagja „Az ívhegesztés során felszabaduló füst fémtartalmának sorsa a szervezetben” című előadásával hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejt a hegesztőüzemek levegője, és egyúttal bemutatta az ezek elleni védekezési lehetőségeket.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 12190/2017/FEKUTSTRAT azonosító számú támogatási szerződésének keretében, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék, KL-SYSTEM Környezet- és Légtechnikai Kft., valamint a Linde Gáz Magyarország Zrt., közreműködésével megvalósuló kutatás a belélegzett részecskék szervezetben való eloszlását és hatását vizsgálja.

Dr. Kővágó Csaba
Az ívhegesztés során felszabaduló füst fémtartalmának sorsa a szervezetben

Ebédszünet hegesztési bemutatókkal

A délelőtti blokk után következett az ebédszünet és ezzel párhuzamosan a gyakorlati hegesztési bemutatók. A gyakorlati bemutatókban a jelenlévők bepillanthattak az ultrahangos hegesztés rejtelmeibe, valamint egy CLOOS Qineo Pulse Pro 451 típusú kézi hegesztő áramforráson élőben láthatták a Rapid Pulse speciális eljárásváltozatot.

ultrahangos hegesztési bemutató
Rapid Pulse speciális eljárásváltozat bemutatója

Jan Pitzer előadása a CLOOS Gateway-ről

A délutáni előadások sora Jan Pitzer, a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH alkalmazástechnikai mérnöke előadásával kezdődött „Automatization and digitalization Cloos Gateway” címmel, melyben szemléltette az automatizált hegesztőrendszereket pl. traktorfülkék, mobildaruk, teherautó-alkatrészek gyártási folyamatában.

Videós illusztrációjában bemutatta az automatikus, nagy teherbírású magasraktár kialakítását és működését, végül betekinthettünk a „Cloos Gateway”-be, a cég adatkezelési világa kapujának alkalmazásaiba.

Ennek fő elemei a gyártástervezés, az anyaggazdálkodás, a minőségbiztosítás, a karbantartás és szerviz, valamint a Cloos menedzsment.

CLOOS Gateway előadás
CLOOS Gateway interaktív bemutató

Ajándéksorsolás és kvíz

A délutáni blokk a sorsolással folytatódott, melyen a szerencsések a Crown International Kft., illetve a partnerszervezetek hasznos ajándékait vehették át. A főnyeremény egy bevont elektródás, inverteres hegesztőgép volt.

Ajándéksorsolás...
Az ajándéksorsolás fődíjának nyertese

A szimpózium záróprogramja a kvízjáték volt, melynek során a résztvevők Bogár Anita vezetésével okostelefonon csatlakozhattak a játékhoz.

A legeredményesebb résztvevő az egyedi hangulatú vásárosnaményi Hunor Hotel és Étteremben két személyes, kényeztető, korlátlan wellness használattal járó ajándékutalványát vehette át.

Ajándéksorsolás...
Az ajándéksorsolás fődíjának nyertese
Ajándéksorsolás...
Ajándéksorsolás...
Ajándéksorsolás...

A Szimpózium megrendezését támogató partnerek: Carl Cloos Schweisstechnik GmbH, az Óbudai Egyetem, a KL-System Kft., Messer Kft., a Linde Gáz Zrt., a MAGÉSZ, MAHEG.

Zárásként Dr. Gáti József megköszönte Makk Piroskának a szakmai szimpóziumsorozat elindítását, valamint elismerését fejezte ki az egyetemi hallgatók képzését támogató CLOOS robotlaboratórium kialakításáért és működtetéséért, melynek elismeréseként Makk Piroska az elmúlt évben az Óbudai Egyetem Mecénása kitüntetésben részesült.

Dr. Gáti József megköszönte az előadóknak is a színvonalas előadások bemutatását és a résztvevők figyelmét, akik a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés által kiadott, a nemzetközi és európai hegesztő diplomák továbbképzési rendszerének igazolását vehették át.

A rendezvény lehetőséget adott a szakmai tudástár bővítésére, innovatív technológiákkal való ismerkedésre, értékes szakmai eszmecserék folytatására.

FELIRATKOZÁS

Az iparági és céges hírekről, ajánlatokról...

ELÉRHETŐSÉGEK

2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari krt. 6., G épület

Telefon: +36 28 200 280
Szerviz hotline: +36 20 365 2447

E-mail: info@cloos.hu
Részletes elérhetőségek: Kapcsolat

GINOP banner
GINOP banner

Pin It on Pinterest

Share This